• 2 سال پیش

  • 868

  • 06:01

رادیو سیگنال | پایانِ مهرماهِ تلخِ بورس! | چهارشنبه 28 مهر

سیگنال | signal
0
0
0

رادیو سیگنال | پایانِ مهرماهِ تلخِ بورس! | چهارشنبه 28 مهر

سیگنال | signal
  • 06:01

  • 868

  • 2 سال پیش

توضیحات
این دو عامل یعنی تداوم کاهش ارزش معاملات و ادامه خروج نقدینگی حقیقی‌پها، نشونه کاهشِ نقدشوندگی در بازاره و این یکی از مهمترین عواملیِ که به ترسِ خریدارها دامن میزنه. بسیاری از فعالین بورس نگران هستند ک نکنه این شرایط تبدیل به یک روند بشه و موندگار باشه. ابهام در مورد روند نرخ دلار و ادامه مذاکرات وین هم از عوامل موثر در ایجاد این شرایط هست و باعث شده سهامدارانِ بزرگ محتاطانه رفتار کنند.

shenoto-ads
shenoto-ads