• 2 سال پیش

  • 22

  • 01:55:43

خبرنگار | امید هاشمی

پادکست کارگاه
0
0
0

خبرنگار | امید هاشمی

پادکست کارگاه
  • 01:55:43

  • 22

  • 2 سال پیش

توضیحات
پنجمین میهمان کارگاه، امید هاشمی خبرنگار روزنامه ایران سپید بود. با او درباره مسیر شغلی خبرنگاری در ایران و چالش‌های پیرش روی این حرفه گفت‌وگو کردم.

با صدای
میلاد اسلامی‌زاد
امید هاشمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads