• 2 سال پیش

  • 37

  • 08:49

دریافت اقامت اروپا با ویزای طلایی

آلمیدا - دفتر تهران
0
0
0

دریافت اقامت اروپا با ویزای طلایی

آلمیدا - دفتر تهران
  • 08:49

  • 37

  • 2 سال پیش

توضیحات
سرراست ترین و ساده ترین راه دریافت اقامت و شهروندی اروپا، دریافت ویزای طلایی از یکی از کشورهای اروپایی‌ست. صدور ویزای طلایی نشان‌دهنده‌ی آن است که کشور میزبان در ازای وجهی که شما در ان کشور وارد کرده‌اید، به شما اجازه اقامت دائم و اندکی بعد هم دریافت حق شهروندی و پاسپورت اروپایی می‌دهد. در این پدکست، قرار است درباره‌ی بهترین گزینه‌ی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری با شما صجبت کنیم.

shenoto-ads
shenoto-ads