• 2 سال پیش

  • 41

  • 16:27

ویزای تحصیلی

آلمیدا - دفتر تهران
0
0
0

ویزای تحصیلی

آلمیدا - دفتر تهران
  • 16:27

  • 41

  • 2 سال پیش

توضیحات
مهاجرت تحصیلی به اروپا خیلی ساده است. به شرطی که راهش را بپرسیم. به گمان من، بهترین کشور زندگی و تفریح و درس و کار، کشور پرتغال است. دوست داشتید، بشنوید چرا.

shenoto-ads
shenoto-ads