• 2 سال پیش

  • 23

  • 09:25

ویزای تمکن مالی یا ویزای خودحمایتی

آلمیدا - دفتر تهران
0
0
0

ویزای تمکن مالی یا ویزای خودحمایتی

آلمیدا - دفتر تهران
  • 09:25

  • 23

  • 2 سال پیش

توضیحات
یکی از راه‌های دریافت اقامت دائم پرتغال همین دریافت ویزای خودحمایتی از یک کشور اروپایی‌ست. این ویزا را بیشتر با نام ویزای بازنشستگان می‌شناسند. اما هر کس دیگری هم می‌تواند از این روش برای دریافت اقامت دائم و شهروندی اروپا استفاده کند. اینجا بشنویم که چه قدر این راه خوب و آسان است.

shenoto-ads
shenoto-ads