• 1 سال پیش

  • 5

  • 29:35
قسمت سی‌ام - جان لاک

قسمت سی‌ام - جان لاک

پادکست بوم
0
قسمت سی‌ام - جان لاک
  • 29:35

  • 5

  • 1 سال پیش

قسمت سی‌ام - جان لاک

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت با جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی و پیشرو مکاتب تجربه‌گرایی و لیبرالیسم، آشنا می‌شویم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads