• 2 سال پیش

  • 16

  • 42:48
قسمت بیست و پنجم - رنسانس

قسمت بیست و پنجم - رنسانس

پادکست بوم
0
قسمت بیست و پنجم - رنسانس
  • 42:48

  • 16

  • 2 سال پیش

قسمت بیست و پنجم - رنسانس

پادکست بوم
0

توضیحات
در این قسمت کمی از فلسفه فاصله می‌گیریم و از زمینه‌های رنسانس و دگرگونی عظیم فلسفه غرب، به ویژه از انقلاب دانش نجوم، صحبت می‌کنیم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads