• 3 سال پیش

  • 14

  • 33:27
قسمت پانزدهم - ارسطو ۲

قسمت پانزدهم - ارسطو ۲

پادکست بوم
1
قسمت پانزدهم - ارسطو ۲
1
0

قسمت پانزدهم - ارسطو ۲

پادکست بوم
  • 33:27

  • 14

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت موضوعات باقی‌مانده از فلسفه‌ی ارسطو (اخلاق، سیاست و زیبایی‌شناسی) بررسی شده‌اند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads