• 2 سال پیش

  • 49.8K

  • 01:20:22

پوشه 8: بغداد 1361

پوشه | Pousheh
22
22
8

پوشه 8: بغداد 1361

پوشه | Pousheh
  • 01:20:22

  • 49.8K

  • 2 سال پیش

توضیحات
همزمان با شروع جنگ ، در سطح دیپلماسی جهانی عراق با رهبری صدام حسین قصد داشت تا میزبانی و ریاست جنبش غیر متعهد را به عهده بگیره که این مسئله برای ایران غیر قابل توجیه بود. پس بعد از فتح خرمشهر و در حالیکه تمام تلاشهای دیپلماتیک ایران شکست خورده بود، همزمان با اجرای عملیات رمضان که قرار بود یک پیروزی سرنوشت ساز را برای ایران رقم بزنه که نزد، ایران باید راهی را برای کنسل کردن نشست بغداد پیدا می کرد. یکی از تلاشها استفاده از نیروی هوایی بود، اما استفاده از حداقل نیرو برای این منظور منجر به خلق یک حماسه میشه . . . . . پس اگر براتون خرده روایتهای موثق مربوط به سالهای 60 و 61 براتون جذابه ، این پوشه را از دست ندید.

با صدای
امیرحسین مددی
*

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads