• 4 سال پیش

  • 45.9K

  • 56:34

پوشه ۲: خشم خدا

پوشه | Pousheh
29
29
14

پوشه ۲: خشم خدا

پوشه | Pousheh
  • 56:34

  • 45.9K

  • 4 سال پیش

توضیحات
خشم خدا نام مجموعه عملیات ترور از سوی بخش ویژه موساد در بین سالهای 1972 الی 1978 هست که برای انتقام عملیات مونیخ اجرا شد. این مجموعه عملیات که بعضا در کشورهای اروپایی اجرا شد و تعدادی از بزرگان فلسطینی به قتل رسیدند. اسرائیل هیچگاه مسئوولیت این عملیات را نپذیرفته اما شواهد زیادی بعد از سالها وجود دارد که مسئولیت این قتلها را با اسرائیل است. در این پادکست از سال 1972 و المپیک مونیخ روند برخی از اتفاقات را پیگیری کرده و تا سال 1979 آن را ادامه داده ایم. امیدواریم که مورد پسندتان قرار گیرد.

shenoto-ads
shenoto-ads