• 2 سال پیش

  • 491

  • 33:29

اپیزود چهل و پنج: بهترین خود

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
5
5
0

اپیزود چهل و پنج: بهترین خود

Ketab Jibi | پادکست کتاب جیبی
  • 33:29

  • 491

  • 2 سال پیش

توضیحات
تو همونی هستی که واقعا می خواهی باشی؟ کتاب بهترین خود: خودت باش، فقط کمی بهتر Best self: be you only better نویسنده: مایک بایر | Mike Bayer انتشارات راه معاصر | ترجمه محبوبه آقا جانی گوینده و متن: مهدی بهمنی تدوین: رضا بهمنی حمایت از پادکست کتاب جیبی: b2n.ir/hami_pod

با صدای
مهدی بهمنی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads