• 2 سال پیش

  • 150

  • 07:28

از دختری گونی پوش تا با نفوذترین زن سیاهپوست جهان/اپرا

پادکست مشاهیر جهان
1
1
0

از دختری گونی پوش تا با نفوذترین زن سیاهپوست جهان/اپرا

پادکست مشاهیر جهان
  • 07:28

  • 150

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپرا وینفری نمونه ی کامل از فرش به عرش رسیدن است. وقتی به خانه ها و لباس هایش نگاه می کنید دانستن این که او از کجا به اینجا رسیده است برایتان جالب تر می شود. اورپا گایل وینفری (بله درست خوانده اید؛ اورپا) در 29 ژانویه سال 1954 به دنیا آمده و خاله اش نام مذهبی «اورپا» (Orpah)، برگرفته از کتاب مقدس «روث» (Ruth) برای وی انتخاب کرد و این اسم به همین شکل در شناسنامه ی وی آمده است. اما بسیاری از افراد در تلفظ درست این اسم مشکل داشتند بنابراین نام او به اپرا تغییر پیدا کرد.

با صدای
نیکو عزیزی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads