• 3 سال پیش

  • 6.5K

  • 01:09:52

۱۷ - ۵ : استارتاپ بدون پول (مهمان: جهان بخشیان - کارآفرین سریالی)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
0
0
1

۱۷ - ۵ : استارتاپ بدون پول (مهمان: جهان بخشیان - کارآفرین سریالی)

رادیو رشدینو : هک رشد یا بازاریابی نوین به زبان فارسی
  • 01:09:52

  • 6.5K

  • 3 سال پیش

توضیحات
ادوایزد حامی این قسمت از رشدینو برای دریافت مشاوره رایگان به آدرس زیر مراجعه کنید adwised.com چکیده قسمت هفدهم: yun.ir/sn54k9 ---------------------------------

با صدای
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
محمدحسین جهانبخش
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
محمدحسین جهانبخش
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
محمدحسین جهانبخش
امیرحسین ثقه الاسلامی
حامد موسوی
محمدحسین جهانبخش
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads