• 6 سال پیش

  • 950

  • 08:18

زمزم چگونه توانست در شرایط جنگی کشور، به فرمول خاص دست یابد؟

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
15
15
1

زمزم چگونه توانست در شرایط جنگی کشور، به فرمول خاص دست یابد؟

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
  • 08:18

  • 950

  • 6 سال پیش

توضیحات
صحبت از تاسیس اولین کارخانه نوشابه‌سازی در ایران است و ماجرا به سال‌ها قبل از پیدایش نام زمزم در تهران بازمی‌گردد، کارخانه رسمی زمزم یا همان پپسی‌کولای سابق و برندی 61 ساله . در این پادکست راجع به زمزم بشنوید...

با صدای
یاشار ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads