• 7 سال پیش

  • 893

  • 05:44

سر مقاله ی اکبر هاشمی : تبی به نام استارتاپ

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
1
1
1

سر مقاله ی اکبر هاشمی : تبی به نام استارتاپ

رادیو شنبه - پادکست هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه
  • 05:44

  • 893

  • 7 سال پیش

توضیحات
سرمقاله هفته نامه شنبه به قلم آقای اکبر هاشمی

با صدای
اکبر هاشمی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads