• 3 سال پیش

  • 853

  • 03:59

شعر مه با صدای احمد شاملو

کوچه پادکست
4
4
0

شعر مه با صدای احمد شاملو

کوچه پادکست
  • 03:59

  • 853

  • 3 سال پیش

توضیحات
شعر مه با صدای احمد شاملو بیابان را سراسر مه گرفته‌ست. چراغِ قریه پنهان است موجی گرم در خونِ بیابان است بیابان، خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیانِ گرمِ مه، عرق می‌ریزدش آهسته از هر بند. ... kochehpodcast.ir www.instagram.com/kochehpodcast

با صدای
احمد شاملو

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads