• 2 سال پیش

  • 101

  • 02:40

شعر نوروز میه با لهجه محلی شهرستان قاینات

کوچه پادکست
1
1
0

شعر نوروز میه با لهجه محلی شهرستان قاینات

کوچه پادکست
  • 02:40

  • 101

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر نوروز میه با لهجه محلی شهرستان قاینات شاعر، پسر عمویم، حسن مختاری شاعر، معلم، نویسنده و پژوهشگر قاینی kochehpodcast.ir www.instagram.com/kochehpodcast www.instagram.com/hasanmokhtari_ www.hasanmokhtari.ir

با صدای
حسن مختاری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads