• 3 سال پیش

  • 123

  • 08:54

تراوشات: تلفن

کوچه پادکست
0
0
0

تراوشات: تلفن

کوچه پادکست
  • 08:54

  • 123

  • 3 سال پیش

توضیحات
تراوشات: تلفن نویسنده و گوینده: مهدی مختاری اشعار متن از فروغ فرخزاد kochehpodcast.ir www.instagram.com/kochehpodcast

با صدای
mahdi mokhtari

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads