• 3 سال پیش

  • 1.1K

  • 09:58

فریدون مشیری و کوچه

کوچه پادکست
8
8
0

فریدون مشیری و کوچه

کوچه پادکست
  • 09:58

  • 1.1K

  • 3 سال پیش

توضیحات
فریدون مشیری و خاطره ای از شعر کوچه با گویندگی مهدی مختاری و خانم سالاری ادیت مهدی مختاری

با صدای
مهدی مختاری
خانم سالاری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads