• 3 سال پیش

  • 116

  • 24:15

ایرج پزشک زاد

کوچه پادکست
0
0
0

ایرج پزشک زاد

کوچه پادکست
  • 24:15

  • 116

  • 3 سال پیش

توضیحات
خلاصه گفتگویی با ایرج پزشک زاد خالق کتاب دایی جان ناپلئون از تلویزیون بی بی سی فارسی به همراه گفتگوهایی با ناصر تقوایی و دیک دیویس مترجم انگلیسی کتاب دایی جان ناپلئون www.kochehpodcast.ir instagram

با صدای
mahdi mokhtari

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads