• 7 سال پیش

  • 70

  • 07:16

آیا خوددوستی گناه است؟

فکر نو
5
5
0

آیا خوددوستی گناه است؟

فکر نو
  • 07:16

  • 70

  • 7 سال پیش

توضیحات
آموختن مراقبت از خود ممکن است به مفهوم رها شدن از رفتار ها و کنش هایی باشد که جریان خودسازی روح ما را دچار وقفه کند. فداکاری های مکرر ، نقصان انرژی ایجاد می کند پس بهتر است به خودمان یاد بدهیم تا بدون احساس تقصیر یا خودخواهی از صرف کردن وقت برای خودمان به آرامش برسیم.. ادامه در لینک زیر http://fekreno.net/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads