• 3 سال پیش

  • 274

  • 20:50

فرهاد مجیدی سر مربی یا گوشت قربونی

ناخونک
1
1
0

فرهاد مجیدی سر مربی یا گوشت قربونی

ناخونک
  • 20:50

  • 274

  • 3 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد باشگاه استقلال و اتفاقات پیرامون این تیم صحبت میکنیم

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads