• 3 سال پیش

  • 288

  • 09:37

کرونا همچنان قلدر ما همچنان غر غر

ناخونک
3
3
0

کرونا همچنان قلدر ما همچنان غر غر

ناخونک
  • 09:37

  • 288

  • 3 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد کرونا و همچنین پرسپولیس با هم صحبت کردیم

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads