• 3 سال پیش

  • 355

  • 12:44

تست کرونا

ناخونک
1
1
0

تست کرونا

ناخونک
  • 12:44

  • 355

  • 3 سال پیش

توضیحات
سلام توی این قسمت در مورد تست کرونا یه اختراع و وضعیت فوتبال ایران با هم صحبت خواهیم کرد

با صدای
رضا انصاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads