• 7 سال پیش

  • 54

  • 17:14

شبکه های اجتماعی و فرصت ها و تهدیدات های پیش رو از منظر سواد رسانه ای

نوید کمالی
7
7
0

شبکه های اجتماعی و فرصت ها و تهدیدات های پیش رو از منظر سواد رسانه ای

نوید کمالی
  • 17:14

  • 54

  • 7 سال پیش

توضیحات
در این برنامه رادیویی از سلسله برنامه های فرزند پروری در عصر رسانه های نوین با حضور مهندس نوید کمالی محقق و پژوهشگر حوزه رسانه وفضای مجازی به موضوع شبکه های اجتماعی و چیستی آن پرداخته شد.

با صدای
نوید کمالی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads