• 3 سال پیش

  • 826

  • 09:35

روایت کرونا - قسمت چهارم - تقلب مقدس

رادیو روایت
0
0
1

روایت کرونا - قسمت چهارم - تقلب مقدس

رادیو روایت
  • 09:35

  • 826

  • 3 سال پیش

توضیحات
او مثل هر انسان دیگری در این شرایط، دچار تردید ها و ترس های زیادی شد ولی پا پس نکشید و مجاهدانه کار خود را ادامه داد و تقلبی مقدس برایش پدیدار شد و به درجه ی مرگ آگاهی رسید. در این قسمت از روایت کرونا، خاطره ای از علی حسین زاده، یکی از نیروهای جهادی را میشنویم که در دوران کرونا، برای خدمت به غسالخانه ی بهشت معصومه ی قم رفته و برای غسل و کفن اموات کرونایی کمک میکرده است.

با صدای
علی حسین زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads