• 3 سال پیش

  • 855

  • 24:07

سفر به تهران قدیم قسمت ۷

رادیو اطلس
3
3
0

سفر به تهران قدیم قسمت ۷

رادیو اطلس
  • 24:07

  • 855

  • 3 سال پیش

توضیحات
✅در این مجموعه اپیزود از رادیو اطلس قرار است به دل تاریخ طهران سفر کنیم و تهران را از ابتدای مدنیتش بشناسیم!

با صدای
دکتر مهدی کشفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads