• 2 سال پیش

  • 89

  • 01:56:23

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 12: حسین مدنی

رادیو آویژ
0
0
0

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 12: حسین مدنی

رادیو آویژ
  • 01:56:23

  • 89

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت از حسین مدنی عزیز درباره‌ی دانش انسان شناسی و ارتباط این دیسیپلین با معماری خواهیم آموخت.

با صدای
صدرا شریفی
مهسا یاوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads