• 3 سال پیش

  • 71

  • 01:02:50

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 9.1: پویا خزائلی

رادیو آویژ
0
0
0

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 9.1: پویا خزائلی

رادیو آویژ
  • 01:02:50

  • 71

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود نهم از بخش SYNTHESIS رادیوآویژ، با پویا خزائلی عزیز درباره‌ی معماری خاک و استفاده از مصالح بومی در معماری به گفت و گو نشستیم.

با صدای
صدرا شریفی
مهسا یاوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads