• 3 سال پیش

  • 60

  • 01:00:45

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 8.1: اردوان بیدگلی

رادیو آویژ
1
1
0

رادیو آویژ | بخش SYNTHESIS | اپیزود 8.1: اردوان بیدگلی

رادیو آویژ
  • 01:00:45

  • 60

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اپیزود هشتم از بخش SYNTHESIS رادیوآویژ، اردوان بیدگلی از دانشگاه کارنگی ملون مهمان این اپیزود است و با ایشان درباره‌ی موضوع هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و ارتباط این تکنولوژی ها با معماری گفت و گو میکنیم.

با صدای
صدرا شریفی
مهسا یاوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads