• 3 سال پیش

  • 150

  • 41:24

اپیزود بیست و ششم: زبان و شناخت

braincast | رسانه علوم شناختی
2
2
0

اپیزود بیست و ششم: زبان و شناخت

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 41:24

  • 150

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگو با دکتر مهدی پورمحمد پیرامون سیر تاریخی مطالعات زبانی آغاز می‌شود. در ادامه تلاش کردیم درباره تاثیر این مطالعات بر شکل گیری علوم شناختی و اثر علم شناخت بر چگونگی این مطالعات گفتگو و کاوش کنیم. این کند و کاو با بررسی اصطلاحاتی چون زبانشناسی شناختی، روانشناسی زبان و عصب زبانشناسی ادامه پیدا کرد. اصطلاحاتی که بعضا ممکن است حتی توسط متخصصان نیز به اشتباه به جای یکدیگر استفاده شوند. گفتگو پیرامون این پرسش بنیادی که آیا "زبان" یک مولفه شناختی محسوب می‌شود یا بستری برای پردازش‌های شناختی است؟ از سوالات اصلی اپیزود بیست و ششم braincast با موضوع زبان و شناخت است. در بخش پایانی این اپیزود تلاش می‌شود متدولوژی علوم شناختی در مطالعات زبانی به عنوان ارزش افزوده اصلی علوم شناختی بیان شود.

با صدای
دکتر مهدی پورمحمد
پویا پاک‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads