• 3 سال پیش

  • 242

  • 35:55

اپیزود هجدهم: ترویج علم

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

اپیزود هجدهم: ترویج علم

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 35:55

  • 242

  • 3 سال پیش

توضیحات
از ابتدای راه اندازی رسانه braincast در کنار تمامی همراهی ها و محبت های برخی از اساتید، پیام های بسیاری مبنی بر مخالفت تعداد قابل توجهی از دیگر اساتید دانشگاهی با ترویج علوم شناختی دریافت کرده ایم! اساتیدی که معتقدند ترویج علم برابر با تحقیر علم است و علوم شناختی نیازی به عمومی سازی ندارد. پیروی چنین دغدغه ای یک اپیزود را به موضوع ترویج علم اختصاص دادیم و با یکی از تاثیرگذارترین برنامه سازان علم به گفتگو نشستیم.

با صدای
سیاوش صفاریان پور
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads