• 3 سال پیش

  • 170

  • 28:18

اپیزود چهاردهم: هوش مصنوعی (بخش دوم)

braincast | رسانه علوم شناختی
1
1
0

اپیزود چهاردهم: هوش مصنوعی (بخش دوم)

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 28:18

  • 170

  • 3 سال پیش

توضیحات
اپیزود چهاردهم برنامه بخش دوم گفتگو با مهندس مسعود زمانی پیرامون موضوع هوش مصنوعی است. در شروع گفتگو درباره تاثیرات هوش مصنوعی بر جنبه‌های اقتصادی زندگی صحبت می‌شود و در ادامه آن به چگونگی سازگاری اجتماعی و تاثیری که هوش مصنوعی بر مشاغل و آموزش می‌گذارد گفتگو می‌کنیم. و در نهایت مفاهیم "یادگیری ماشین"، "یادگیری عمیق" و "شبکه ‌عصبی" به زبان ساده بیان می‌شوند.

با صدای
مهندس مسعود زمانی
پویا پاک‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads