• 3 سال پیش

  • 185

  • 50:46

اپیزود یازدهم: آگاهی از مغز برای دانش آموزان

braincast | رسانه علوم شناختی
4
4
0

اپیزود یازدهم: آگاهی از مغز برای دانش آموزان

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 50:46

  • 185

  • 3 سال پیش

توضیحات
ترویج علوم اعصاب ویژه دانش آموزان موضوع محوری گفتگو با دکتر علی شهبازی در یازدهمین اپیزود braincast است. چالش اصلی این گفتگو پیرامون رقابتی است که با هدف مغزآگاهی دانش آموزان برگزار می شود. المپیاد علوم اعصاب با نام brain bee مسابقه ای ملی است که توسط انجمن علمی علوم اعصاب با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با هدف ترویج علوم اعصاب در سطح دانش آموزشی برگزار می گردد.

با صدای
دکتر علی شهبازی
پویا پاک‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads