• 3 سال پیش

  • 108

  • 40:23

اپیزود بیست و سوم: نورو اسپرت

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

اپیزود بیست و سوم: نورو اسپرت

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 40:23

  • 108

  • 3 سال پیش

توضیحات
آیا نورواسپرت ترکیب دو واژه با اهدافی صرفا تجاری است یا در واقعیت هم شواهدی وجود دارد که یافته‌های علوم اعصاب می‌تواند در ورزش خلق ارزش کند؟ ورزش با تربیت بدنی چه تفاوتی دارد؟ تمرینات حسی حرکتی چه تاثیراتی بر رشد شناختی دارند؟ جستجو پیرامون پاسخ این پرسش‌ها بخشی از تلاش ما در گفتگو با دکتر محمدرضا قاسمیان (عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی دانشگاه علامه طباطبایی) است. این اپیزود فرصتی بود تا ضمن گفتگو پیرامون تاثیر تمرینات حسی و حرکتی بر توسعه مهارت‌های شناختی، به ارتباط توانمندسازی عصبی-شناختی با توسعه مهارت‌های حرکتی ورزشکاران نیز بپردازیم.

با صدای
دکتر محمدرضا قاسمیان
پویا پاک‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads