• 3 سال پیش

  • 30

  • 17:04
  • 17:04

  • 30

  • 3 سال پیش

توضیحات
روز جهانی آگاهی از DLD معرفی و چگونگی روش درمانی Milieu teaching

با صدای
غلامرضا خواجه
فاطمه فخیمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads