• 4 سال پیش

  • 38

  • 14:22

آشنایی با اختلال زبانی ویژه(SLI)

انجمن اواچ⬅️روی موج علم
0
0
0

آشنایی با اختلال زبانی ویژه(SLI)

انجمن اواچ⬅️روی موج علم
  • 14:22

  • 38

  • 4 سال پیش

توضیحات
آشنایی با اختلال زبانی ویژه وجوه افتراقی آن با برخی اختلالات دیگر بررسی و تبیین همه سطوح زبانی مبتلایان منبع: خلاصه مطالب گفته شده از جزوه اختلالات زبانی ویژه دکتر معصومه سلمانی و دکتر مژگان اسدی از دانشگاه سمنان

با صدای
غلامرضا خواجه
حجت معشوق
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads