• 4 سال پیش

  • 41

  • 00:00

اختلالات صدای گفتار در کودکان(SSD)

انجمن اواچ⬅️روی موج علم
0
0
0

اختلالات صدای گفتار در کودکان(SSD)

انجمن اواچ⬅️روی موج علم
  • 00:00

  • 41

  • 4 سال پیش

توضیحات
معرفی چند رویکرد مهم در درمان بهمراه چند تکنیک‌ بالینی برای برخی صداهای پربسامد منبع:کتاب اختلالات صدای گفتار در کودکان دکتر ظریفیان ،مینا فتوحی و مرجان شهریاری

با صدای
غلامرضا خواجه
احسان بیطرف
ریحانه قاسمی پور(از گروه گردآورنده)
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads