• 3 سال پیش

  • 398

  • 07:14

پادکست بازارهای جهانی شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اکوایران
0
0
0

پادکست بازارهای جهانی شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

اکوایران
  • 07:14

  • 398

  • 3 سال پیش

توضیحات
بررسی سه عامل عملکرد نگران کننده بازارها در هفته ای که گذشت، سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام یک هفته زیانبار را پشت سر گذاشتند و برخی کارشناسان معتقدند عواملی که سبب شده عملکرد بازارها منفی شود زودگذر نیستند. در گزارش امروز به شرایط حاکم بر بازارهای مختلف و علل بدبینی ها اشاره شده است.

با صدای
احسان آذری‌نیا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads