• 3 سال پیش

  • 318

  • 07:16

پادکست بازارهای جهانی، چهارشنبه 30 مهر 1399

اکوایران
0
توضیحات
جو بازارهای مالی به دلیل اظهارنظرهای اخیر درباره بسته حمایتی جدید در آمریکا مثبت است اما سرمایه گذاران نمی توانند به این سخنان اعتماد کنند. از سوی دیگر عوامل منفی متعدد وجود دارد که از رونق جلوگیری می کند. در این میان شاهد رشد امیدبخش قیمت ها در بازار فلزات پایه هستیم. در بازار طلا هم تغییراتی رخ داده است.

shenoto-ads
shenoto-ads