• 3 سال پیش

  • 389

  • 07:19

پادکست بازارهای جهانی پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

اکوایران
0
0
0

پادکست بازارهای جهانی پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

اکوایران
  • 07:19

  • 389

  • 3 سال پیش

توضیحات
سقوط کم سابقه شاخص ها و قیمت ها؛ روزهای پرالتهاب ادامه می یابد؟ روز گذشته از لحاظ میزان سقوط شاخص های مالی و قیمت مواد خام، یک روز کم سابقه بود و حالا سوال سرمایه گذاران این است که آیا آرامش حاکم خواهد شد یا آنکه جهان در حال ورود به فاز جدید از عدم قطعیت و بی ثباتی است؟ کارشناسان دیدگاه های مختلف در این زمینه ها مطرح کرده اند. در گزارش امروز به وضعیت بازارها و چند احتمال درباره آینده اشاره شده است.

با صدای
احسان آذری‌نیا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads