• 2 سال پیش

  • 81

  • 06:18
07: اعتماد به نفس و سلامتی

07: اعتماد به نفس و سلامتی

لایف استایل
5
07: اعتماد به نفس و سلامتی
  • 06:18

  • 81

  • 2 سال پیش

07: اعتماد به نفس و سلامتی

لایف استایل
5

توضیحات
یکی از نیازهای مهم در وجود انسان، نیاز به سلامت روان است. همانطور که انسان باید به فکر سلامتی جسم خود باشد، به همان اندازه نیز باید به فکر سلامت روان خود نیز باشد. ارتباط مستقیمی هم بین این دو وجود دارد، بارها این ضرب المثل را شنیده اید که «عقل سالم در بدن سالم است» این ضرب المثل، صرفاً یک ضرب المثل ساده در زبان فارسی نیست بلکه در خود مضامین بسیار مهمی را جای داده است. از همین روی لازم است به همان اندازه که برای سلامت جسم خود هزینه می کنید، به فکر سلامت روان خود باشید. یکی از گزاره های بسیار موثر بر سلامت روان، اعتماد به نفس است.

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads