• 3 سال پیش

  • 49

  • 11:49

01: لایف استایل چیست؟

لایف استایل
1
1
0

01: لایف استایل چیست؟

لایف استایل
  • 11:49

  • 49

  • 3 سال پیش

توضیحات
سبک زندگی را فرهنگ آکسفورد «راه‌های گوناگون زندگی فرد یا گروه» می‌داند فرهنگ لانگمن آن را «راه یا سبکی برای زیستن» می‌خواند از نظر آسا برگر سبک زندگی، مد یا حالت زندگی فرد می‌باشد. با در نظر داشتن این تعاریف ما با واژه فراگیری روبرو هستیم که از سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس سرگرمی و تفریح و کار و شغل تا هنر و غیره همگی را شامل می‌شود. در زبان‌های مختلف از ترکیب «سبک روزانه» به شکل‌های گوناگون یاد شده‌است در زبان انگلیسی در شکل life style or style of life living استفاده شده‌است.

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads