• 3 سال پیش

  • 461

  • 26:39

قصّه‌ی گل‌های قالی

هنر و زندگی شهرزاد
0
0
0

قصّه‌ی گل‌های قالی

هنر و زندگی شهرزاد
  • 26:39

  • 461

  • 3 سال پیش

توضیحات
قصّه‌ی گل‌های قالی نوشته‌ی #نادر_‌ابراهیمی نقاشی از #نور‌الدین_زرین‌کلک قصَه‌گو #شهرزاد_فتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی قصه‌ی گل‌های قالی قصه‌ای است از روزگارِ کودکی‌ام در آن سال‌ها این یکی از قصه‌هایی بود که در آن غرق می‌شدم و فکر می‌کردم و پرسش بود و فکر و فکر... یکی از پرسش‌های کودکانه‌ام این بود که هلیا و الیکایی که می‌شناختم و با آنها گاهی بازی می‌کردم دو دختر بودند و تصویر‌های کتاب یک دختر و یک پسر بود .... و هرچه می‌پرسیدم یادم هست به چرایی آن پی نبردم.... و این دلبستگی رازآلود به نقشه‌های قالی در من ماند تا در روزگاری بشوم ویراستار چند کتاب درباره‌ی فرش ایران ... کتاب یادگار ده‌سالگی‌ام است که تا اینجای زندگی و جهان با خودم کشاندمش با همه‌ی صفحه‌هایش که مدام با چسب به هم پیوسته مانده است شاید حالا که خواندمش خیالم کمی راحت شده باشد که ممکن است یک نفر آن حس شیرینی که من داشتم را از شنیدن این داستان پیدا کند. راستی تابه‌حال با مهر و مهربانی به گل‌های قالی نگاه کرده‌ای؟ هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) @ShahrzadArtandLife قصّه‌ی گل‌های قالی نوشته‌ی #نادر_‌ابراهیمی نقاشی از #نور‌الدین_زرین‌کلک قصَه‌گو #شهرزاد_فتوحی تنظیم #مجتبی_میر‌سمیعی در یوتیوب بشنوید https://youtu.be/l5ByCcGgkZ8 راستی تابه‌حال با مهر و مهربانی به گل‌های قالی نگاه کرده‌ای؟ بشنوید https://t.me/ShahrzadArtandLife/5561 قصه را همراه با تصویر‌هایش بشنوید ? https://t.me/ShahrzadArtandLife/5560 هنر و زندگی شهرزاد (https://t.me/ShahrzadArtandLife) @ShahrzadArtandLife

با صدای
شهرزاد فتوحی تنظیم مجتبی میر‌سمیعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads