• 2 سال پیش

  • 1.9K

  • 09:49
سال نحس
2
سال نحس
  • 09:49

  • 1.9K

  • 2 سال پیش
2

توضیحات
شعر نوشته ای زیبا که برای هم دردی با سرزمین ایران و بیان درد خود، اکثر اتفاقات سال 98 را از زبان دل به روی کاغذ آورده است

با صدای
مریم محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads