• 4 سال پیش

  • 1.1K

  • 44:51

اپیزود چهارم رادیو گاورننس: مصاحبه با آقای امیر هامونی

رادیو گاورننس: صدای شرکت داری مدرن
0
توضیحات
اپیزود چهارم پادکست رادیو گاورننس مهمان: آقای امیر هامونی ، مدیر عامل شرکت فرابورس ایران با آقای هامونی در مورد موضوعات ذیل صحبت میکنیم: 1-داستان زندگی و سکان داری بازار فرابورس در 30 سالگی 2-ترکیب جوان گرایی تیم اجرایی با هیئت مدیره با تجربه در فرابورس 3-ویژگی های یک هیئت مدیره خوب 4-گاورننس در بازار سرمایه و استقلال بورس ها 5-گاورننس در صنعت تامین سرمایه، مقررات زدایی و نوآوری

با صدای
امیر گرامی اصل

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads