• 4 سال پیش

  • 48

  • 07:03

داستانی(G.A.C) «بی دست وپا»[آنتون چخوف]

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
0
0
0

داستانی(G.A.C) «بی دست وپا»[آنتون چخوف]

گروه هنری «ماهتیسا جی إی سی »
  • 07:03

  • 48

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست داستانی «بی دست وپا» از مجموعه داستانهای کوتاه آنتون چخوف... روایت خدمتکار منزل یکی ازپوشکین هاست(قشر آفتاب ندیده ی داستان‌های چخوف).... روایت از اززبان خود ارباب است که «بالولیا واسیلونا» خدمت خودرابرای تسویه‌حساب نزد خود می‌خواند.... ارباب با دقل و حقه بازی، مبالغ اجرت اورا به ناچیزتزین حد رسانده،، اما،، اینها نقشه خود ارباب است....... [پیشنهاد میکنم حتما این داستان رابشنوید، و عبرتی که شل وول ها ازآن بهره میبرند?] ... صداپیشگان:مهدی عمونیا و ساجده نجاریان .. کاری از گروه هنری ماهتیسا جی إی سی ?مارادر اینستاگرام با Mahtisa.gac دنبال کنید??

shenoto-ads
shenoto-ads