• 3 سال پیش

  • 140

  • 08:00

پادکست سیزدهم - خاطرات یک پدر.

موج کودک
0
0
0

پادکست سیزدهم - خاطرات یک پدر.

موج کودک
  • 08:00

  • 140

  • 3 سال پیش

توضیحات
پدری که هیچ آرزویی برای بچه‌ش نداشت و فقط می‌خواست شاهد آرزوهای بچه‌ش باشه... - نگرانم که بچه‌م اندازه‌ی من قوی نباشه تا کاری رو انجام بده که خودش توانایی‌ش‌ رو داره! نه کاری‌ و که بخاطرش سرکوب شده.

با صدای
زهرا مرزانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads