• 4 سال پیش

  • 50

  • 11:29

پادکست هفتم - بیان تاریخ و تجربیات راهنمای آینده ی کودکانمان است.

موج کودک
0
0
0

پادکست هفتم - بیان تاریخ و تجربیات راهنمای آینده ی کودکانمان است.

موج کودک
  • 11:29

  • 50

  • 4 سال پیش

توضیحات
تا حالا به این موضوع فکر کردید که انتقال تاریخ شفاهی مون به بچه ها میتونه یکی از بستر های تربیتی باشه؟! چقدر از این بستر استفاده میکنیم؟! باید بگم نه تنها بچه ها بلکه خود ما بزرگترها برای تعیین مسیر و تشخیصش به مرور تاریخمون احتیاج داریم. در این پادکست مختصری درباره ضرورت انتقال تاریخ شفاهی به بچه ها صحبت میکنیم.

با صدای
زهرا مرزانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads