• 4 سال پیش

  • 53

  • 16:23

قسمت چهارم - قهرمانان امروز بچه های ما چه کسانی هستند؟!

موج کودک
0
0
0

قسمت چهارم - قهرمانان امروز بچه های ما چه کسانی هستند؟!

موج کودک
  • 16:23

  • 53

  • 4 سال پیش

توضیحات
قهرمان در زندگی بچه ها یک نقش کلیدی دارد و محال است از زندگی آنها حذف شود، اگر به فکر قهرمان سازی برای آنها نباشیم آنها خودشان قهرمانشان را پیدا می کنند. اگر میخواهیم برای کودکانمان قهرمان بسازیم باید چند نکته را در نظر بگیریم: - خیال - زیبایی - توصیف جزییات ظاهری - قدرت در این پادکست به طور اجمالی به توضیح این عناصر برای قهرمان سازی کودک میپردازیم.

با صدای
زهرا مرزانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads